ورود / ثبت نام
021-611-69-611

تور ناشناخته های هرمزگان (قطار) 5.5 روزه

تقویم برگزاری

از Wednesday 28 Mehr 15:15
تا Monday 03 Aabaan 06:30

کجا می‌رویم و چه می‌کنیم؟

جاذبه ها:

پیمایش، شنا و آب بازی در تنگه شوتاریکو - شنا و آب بازی دره تنگه اودبه (آب دبه) - خلیج نایبند - ساحل بنود - لوکیشن فیلم حضرت محمد - ساحل تبن - پنجره خلیج فارس - غار گیری کنار - ساحل شوسا (ساحل مکسر) - گردنه مقام (گردنه عشاق) - بندر مقام - قایق سواری در خلیج فارس - جزیره شیدور (مارو) (در صورت اجازه تردد در جزیره) - جزیره لاوان و ساحل گرت - تنگه هایقر


1. هزینه قایق جزیره لاوان در پکیج حساب شده است.

2. هزینه قایق جزیره شیدور (مارو) در پکیج حساب شده است.


روز اول

همسفر عزیز آماده هیجان آب و آب بازی هستی؟ پس بزن بریم - به ایستگاه راه آهن تهران رفته - حرکت به سمت شیراز


روز دوم

به شیراز رسیده - سوار وسیله نقلیه شده و مسیر را ادامه میدهیم تا به شهر پارسیان (گاوبندی) برسیم - ناهار را صرف کرده - به سمت ساحل زیبای بنود حرکت میکنیم - به ساحل بنود و لوکیشن فیلم محمد رسول الله رسیده - بعد از لذت بردن از این ساحل زیبا و خلیج فارس - به سمت ساحل تبن رفته و از این ساحل زیبا و پنجره خلیج فارس دیدن میکنیم - در این ساحل زیبا قدم میزنیم و لذت میبریم - سپس به سمت محل اقامت حرکت میکنیم - شام را صرف کرده و اقامت میکنیم


روز سوم

صبحانه را صرف کرده - به سمت تنگه شوتاریکو حرکت میکنیم -پس از حدود 2 ساعت پیمایش به این تنگه زیبا و غار آبی آن میرسیم - بعد از آب بازی و لذت بردن از تنگه شوتاریکو به سمت دره اودبه (آب دبه) حرکت کرده و در حوضچه این دره زیبا آب تنی (شنا اختیاری) خواهیم داشت - پس از 2 ساعت پیمایش به وسیله نقلیه رسیده - ناهار را صرف میکنیم - سپس میرویم تا از یک جاذبه زیبای دیگر به نام غار گیری کنار لذت ببریم - بعد از گشت در این غار زیبا به سمت اقامتگاه بازگشته - شام را صرف کرده و اقامت میکنیم


روز چهارم

صبحانه را صرف کرده - از گردنه مقام (گردنه عشاق) عبور میکنیم و به بندر مقام میرسیم - سوار قایق شده تا سوار بر امواج خلیج فارس به جزیره شیدور (مارو) برسیم تا از زیبایی های این جزیره در ساحل مرجانی و سفید آن، لذت ببریم (در صورت اجازه تردد در جزیره شیدور) - در ادامه با قایق به سمت جزیره لاوان و ساحل گرت حرکت کرده و از زیبایی های آن لذت میبریم - با قایق به بندر مقام بازگشته - سوار وسیله نقلیه اصلی شده - ناهار را صرف کرده - به سمت اقامتگاه بازمیگردیم - در مسیر از ساحل شوسا (ساحل مکسر) دیدن میکنیم - به اقامتگاه رسیده - شام را صرف کرده و اقامت میکنیم


روز پنجم

صبحانه را صرف کرده - به سمت فیروزآباد و تنگه هایقر حرکت میکنیم و در این تنگه زیبا گشت خواهیم داشت - ناهار را صرف کرده - به سمت راه آهن شیراز مسیر را ادامه داده - سوار قطار شده و به سمت تهران بازمیگردیم


روز ششم

سحرگاه به تهران میرسیم


خدماتی که ارائه می‌شود

قطار
سه شب در هتل 3 ستاره
میان وعده
قایق جزیره لاوان
قایق جزیره شیدور (مارو)
راهنمای تور
بیمه
سه صبحانه
دو ناهار

لوازمی که باید همراه داشته باشید

کفش مناسب
کوله مناسب
لوازم شخصی
مدارک شناسایی
دفترچه بیمه
لباس اضافه

درجه سختی

پيمايش شيب ملايم بدون نياز به استفاده از دست ها
متوسط
18 تا 65 سال

قوانین کنسلی

از 3 روز مانده به برگزاری تور: 60 درصد جریمه کنسلی
از 1 روز مانده به برگزاری تور: 100 درصد جریمه کنسلی
از 6 روز مانده به برگزاری تور: 30 درصد جریمه کنسلی
از 10 روز مانده به برگزاری تور: 10 درصد جریمه کنسلی
مجری:
ماهبان تور

3,500,000 تومان