ورود / ثبت نام

سفر به قلب دولتخانه سلجوقی

تقویم برگزاری

72 نوبت از 07 آذر تا 30 آذر
دوشنبه 07 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 07 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 07 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 08 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 08 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 08 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 09 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 09 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 09 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 10 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 10 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 10 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 11 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
جمعه 11 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 11 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 12 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
شنبه 12 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 12 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 13 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 13 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 13 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 14 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 14 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 14 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 15 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 15 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 15 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 16 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 16 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 16 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 17 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 17 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 17 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 18 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
جمعه 18 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 18 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 19 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
شنبه 19 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 19 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 20 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 20 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 20 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 21 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 21 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 21 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 22 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 22 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 22 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 23 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 23 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 23 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 24 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 24 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
پنج‌شنبه 24 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 25 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
جمعه 25 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
جمعه 25 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 26 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
شنبه 26 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
شنبه 26 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 27 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 27 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
یک‌شنبه 27 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 28 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 28 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
دوشنبه 28 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 29 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 29 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
سه‌شنبه 29 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 30 آذر
09:30 تا 12:30
150,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 30 آذر
09:30 تا 12:30
170,000 تومان / هر نفر
چهارشنبه 30 آذر
13:30 تا 16:30
170,000 تومان / هر نفر

کجا می‌رویم و چه می‌کنیم؟

مقدمه تور

در سفری ۱۰۰۰ساله با ما به قلب امپراطوری سلجوقیان در اصفهان سفر کنید. امپراطوری عظیم سلجوقیان که از دریای مدیترانه تا کوه های هیمالیا را دربر می گرفت زیر سایه درایت و کفایت مردانی نظیر خواجه نظام الملک طوسی از اصفهان و از میدان عتیق اداره می شد. قدم زدن در مسجد جامع عتیق که موزه هنر و معماری و فرهنگ و تاریخ ایرانزمین است نشانگر نفوذ و اقتدار سلجوقیان و در عین حال وجود اختلافات داخلی این سلسله مهم تاریخ ایران است. بازارهای هزار ساله سلجوقی همچون نگینی مسجد جامع را در برگرفته و قدم زدن درآن حس بی نظیر سفر در تاریخ را در شما زنده می کند. و اما میدان عتیق… این قدیمی ترین محدوده میدانی جهان با قدمتی بیش از ۱۲۰۰ سال همچنان پس از گذر ایام یکی از مراکز اصلی شهر اصفهان محسوب می شود. در کنار آن مناره علی، این آسمان خراش ۹۰۰ ساله شما را به خود دعوت می کنند. ردپای مدرسه مشهور نظامیه اصفهان را شاید زیر سایه همین مناره باید جستجو کرد. و آنگاه در پس کوچه های قدیمی محله طعم شیرین غرق شدن در تاریخ را حس می کنید تا به امامزاده اسماعیل برسید. یکی از زیباترین و در عین حال تاریخی ترین امامزاده های اصفهان و ایران. جایی که یکی از مقدسین شیعه در کنار یک پیامبر یهودی قرنهاست در ارامش خفته است.

اصفهان

دوره های تاریخی

 • سلجوقی
 • آل بویه
 • ایلخانی
 • آل مظفر
 • آق قویونلو
 • صفوی
 • قاجاری

 

جاذبه ها

 • مسجد جامع عتیق
 • بازار سلجوقی
 • حمام شیخ بهایی
 • عصارخانه جماله
 • میدان عتیق
 • مناره و مسجد علی
 • امامزاده هارون ولایت
 • بافت تاریخی محله
 • امامزاده اسماعیل
 • امامزاده جعفریه

 

میراث ناملموس

 • مروری بر هنر و معماری ایران از قرن های اولیه اسلامی تا دوره قاجار
 • روایت های گفته و ناگفته دولتخانه سلجوقی
 • ارزش های مذهبی امامزاده های تاریخی شهر

خدماتی که ارائه می‌شود

پذیرایی
بلیط ورودی اماکن
راهنمای گردشگری

لوازمی که باید همراه داشته باشید

کفش مناسب پیاده روی
بطری آب
لباس مناسب فصل
چتر در مواقع بارانی

درجه سختی

پيمايش مسير صاف و هموار، مناسب عموم افراد
آسان و مناسب همه افراد
7 تا 65 سال

قوانین کنسلی

از 7 روز مانده به برگزاری تور: 10 درصد جریمه کنسلی
از 5 روز مانده به برگزاری تور: 30 درصد جریمه کنسلی
از 3 روز مانده به برگزاری تور: 50 درصد جریمه کنسلی
از 1 روز مانده به برگزاری تور: 100 درصد جریمه کنسلی
کد مجری:
106
کد تور:
1955

150,000 تومان